เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi University for Nationalities เพื่อพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัยและมืออาชีพยิ่งขึ้น

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU