สำหรับนิสิตชั้นปี 4 แจ้งจบการศึกษาในระบบ Supreme : ภายใน 12 มีนาคม 2561

0
305

สำหรับนิสิตชั้นปี 4 สามารถแจ้งจบการศึกษาได้แล้วผ่านทางระบบ Supreme

  • ผ่านทางเว็บไซต์ http://supreme.swu.ac.th
  • เข้าที่เมนู “ตรวจจบ”
  • กดที่ปุ่ม “ยื่นขอจบการศึกษา”
  • ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมพิมพ์เอกสาร

โดยทำการยื่นจบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561

และทำการยื่นเอกสารฯ พร้อมรูปถ่ายชุดครุย ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา อาคาร 9 (สำนักงานอธิการบดี) ชั้น 1 ฝั่งขวามือ ภายใน 13 มีนาคม 2561

   ดาวน์โหลดวิธีการแจ้งจบการศึกษา    เข้าสู่ระบบ Supreme