ปี พ.ศ. 2562

TH Version / วีดีโอแนะนำ 'วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'

วีดีโอแนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา 2562)ดาวน์โหลดวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ