ปี พ.ศ. 2562

FAQ : ข้อมูลเพิ่มเติม การส่งแฟ้มสะสมผลงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม / TCAS รอบที่ 1


ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

 

🙋‍♂️ เนื่องจากมีน้องๆ สอบถามเข้ามากันเป็นจำนวนมาก ทางวิทยาลัยฯ จึงขอรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ผู้สมัครเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

 

สิ่งที่วิทยาลัยฯ ‘จะไม่นับรวม 10 หน้า’

 • ปกหน้า
 • ปกหลัง
 • คำนำ (ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้)
 • สารบัญ (ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้)
 • เอกสารแสดงผลการเรียน
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด

10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง?

 • ประวัติส่วนตัว / ประวัติการศึกษา
 • ผลงาน / กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • งานอดิเรก ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • ผลงาน / กิจกรรม ภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน ที่น่าสนใจ
 • งานอดิเรกอื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่บ่งบอกถึงตัวตนของผู้สมัคร

การส่งแฟ้มสะสมผลงาน

 • ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคในการออกแบบ / การนำเสนอ ขนาดไฟล์งานไม่เกิน A4 (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)
 • Export เป็นไฟล์ .PDF ให้รวมทุกหน้าเป็น 1 ไฟล์ และมีขนาดไม่เกิน 100 MB
 • สมัครทาง http://admission.swu.ac.th ได้ 1 วิชาเอก / 1 โครงการ เท่านั้น และชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย
 • แล้ว Upload แฟ้มสะสมผลงานทาง http://cosci.swu.ac.th ภายใน 15 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.

วิธีการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นเอกสารรับรองการเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นหนังสือจาก ผู้บริหารโรงเรียน 1 ฉบับ และคุณครู 2 ฉบับ รวม 3 ฉบับ [ตัวอย่างหนังสือรับรอง]
 • หนังสือทั้ง 3 ฉบับ ต้องใส่ซองเล็กแยกกัน พร้อมลายเซ็นปิดผนึก และนำทั้ง 3 ซองใส่ในซองเอกสารใหญ่ พร้อมระบุ ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก หน้าซอง (ไม่ต้องแสกนเอกสารเข้าแฟ้มฯ)
 • ส่งไปรษณีย์แบบ EMS หรือ ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 มาที่ “งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110”
 • เมื่อส่งเอกสารแล้ว ให้นำ Tracking Code ที่ได้รับจากไปรษณีย์ไทย (รหัส EMS / ลงทะเบียน) มากรอกในระบบอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ และตรวจสอบสถานะเอกสารหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

 • ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Facebook : COSCI SWU
 • Twitter : @cosciswu
 • Line : @cosci

ข่าวล่าสุด