ปี พ.ศ. 2562

[#CEF2019] ชาญชรา Thesis Exhibition

[#CEF2019 - COSCI Thesis Exhibition Festival 2019]

"งานที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความเชี่ยวชาญ และหมดปัญหาเรื่องสุขภาพและการท่องเที่ยว"


ชาญชรา Thesis Exhibition

นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ของนิสิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว และการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในงานพบกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสา จำนวน 26 ผลงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ ผ่าน eventpop 

ลงทะเบียนออนไลน์


พบกันในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น.
ลาน Atrium 2 ชั้น G (หน้า Sephora) Siam Center


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.facebook.com/charncharathesis/


#Charncharathesis
#COSCISWU #ทีมมศว