หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)

   เอกสาร ‘มคอ.2’

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2556 - 2559

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2556 1/2556 2/2556
2557 1/2557 2/2557
2558 1/2558 2/2558
2559 1/2559 2/2559

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
CB121 PRINCIPLE OF MARKETING T3_CB121_1_60 T5_CB121_1_60
CB122 PRINCIPLE OF ACCOUNTING T3_CB122_1_60 T5_CB122_1_60
CB203 CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT T3_CB203_1_60 T5_CB203_1_60
CB223 INTRODUCTION TO BUSINESS FINANCE T3_CB223_1_60 T5_CB223_1_60
CB225 INTRODUCTION TO ELECTRONIC BUSINESS T3_CB225_1_60 T5_CB225_1_60
CB226 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM T3_CB226_1_60 T5_CB226_1_60
CB301 TRENDS AND BUSINESS T3_CB301_1_60 T5_CB301_1_60
CB321 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E-BUSINESS T3_CB321_1_60 T5_CB321_1_60
CB322 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT T3_CB322_1_60 T5_CB322_1_60
CB326 ELECTRONIC BUSINESS STRATEGIES T3_CB326_1_60 T5_CB326_1_60
CB328 PRINCIPLES OF ECONOMICS T3_CB328_1_60 T5_CB328_1_60
CB422 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT T3_CB422_1_60 T5_CB422_1_60
CB423 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION T3_CB423_1_60 T5_CB423_1_60
CB426 DIGITAL MARKETING T3_CB426_1_60 T5_CB426_1_60
CC211 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS T3_CC211_1_60 T5_CC211_1_60
CC212 INTERNET TECHNOLOGY T3_CC212_1_60 T5_CC212_1_60
CC213 DATABASE MANAGEMENT SYSTEM T3_CC213_1_60 T5_CC213_1_60
CC214 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN T3_CC214_1_60 T5_CC214_1_60
CC315 COMPUTER NETWORK T3_CC315_1_60 T5_CC315_1_60
CC321 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM T3_CC321_1_60 T5_CC321_1_60
CC351 COMPUTER MULTIMEDIA T3_CC351_1_60 T5_CC351_1_60
CC352 INTERACTIVE WEB PAGE T3_CC352_1_60 T5_CC352_1_60
CC361 COMPUTER PROGRAMMING T3_CC361_1_60 T5_CC361_1_60
COS102 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIA T3_COS102_1_60 T5_COS102_1_60
COS104 MEDIA STUDIES T3_COS104_1_60 T5_COS104_1_60
CS102 CONTEMPORARY AESTHETICS T3_CS102_1_60 T5_CS102_1_60
CS202 RESEACH AND KNOWLEDGE APPLICATION T3_CS202_1_60 T5_CS202_1_60
CS203 MEDIA STUDIES T3_CS203_1_60 T5_CS203_1_60
CS301 THAI AND ASIAN WISDOM T3_CS301_1_60 T5_CS301_1_60
CS371 PROFESSIONAL PRACTICE T3_CS371_1_60 T5_CS371_1_60
CSC111 INTRODUCTION TO GRAPHICS DESIGN FOR INTERACTIVE MEDIA T3_CSC111_1_60 T5_CSC111_1_60
CSC112 SKETCHING AND DRAWING SKILLS T3_CSC112_1_60 T5_CSC112_1_60
CSC131 PRINCIPLES OF MARKETING T3_CSC131_1_60 T5_CSC131_1_60
CSC132 INTRODUCTION TO E-BUSINESS T3_CSC132_1_60 T5_CSC132_1_60
CSC151 INTERNET TECHNOLOGY T3_CSC151_1_60 T5_CSC151_1_60
CSC161 MATHEMATIC FOR COMPUTER COMMUNICATION T3_CSC161_1_60 T5_CSC161_1_60
ID131 INTRODUCTION TO GRAPHICS DESIGN FOR INTERACTIVE MEDIA T3_ID131_1_60 T5_ID131_1_60
ID141 INTRODUCTION TO DIGITAL ANIMATION T3_ID141_1_60 T5_ID141_1_60
ID202 CONCEPT AND DESIGN INNOVATION T3_ID202_1_60 T5_ID202_1_60
ID231 DRAWING TECHNIQUE T3_ID231_1_60 T5_ID231_1_60
ID235 ANIMATION DRAWING TECHNIQUE IN DIGITAL SYSTEM T3_ID235_1_60 T5_ID235_1_60
ID253 ANIMATION I T3_ID253_1_60 T5_ID253_1_60
ID331 DESIGN DEVELOPMENT T3_ID331_1_60 T5_ID331_1_60
ID337 3D MODELLING AND RENDERING T3_ID337_1_60 T5_ID337_1_60
ID338 3D ANIMATION T3_ID338_1_60 T5_ID338_1_60
ID347 DIGITAL PUBLISHING DESIGN T3_ID347_1_60 T5_ID347_1_60
ID353 WEB PAGE DESIGN T3_ID353_1_60 T5_ID353_1_60
ID449 EDITING FOR MULTIMEDIA T3_ID449_1_60 T5_ID449_1_60
ID455 E-MULTIMEDIA DESIGN T3_ID455_1_60 T5_ID455_1_60

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
CB121 PRINCIPLE OF MARKETING T3_CB121_2_60 T5_CB121_2_60
CB204 CONSUMER BEHAVIOR T3_CB204_2_60 T5_CB204_2_60
CB223 INTRODUCTION TO BUSINESS FINANCE T3_CB223_2_60 T5_CB223_2_60
CB225 INTRODUCTION TO ELECTRONIC BUSINESS T3_CB225_2_60 T5_CB225_2_60
CB227 INFORMATION TECHNOLOGY LAW T3_CB227_2_60 T5_CB227_2_60
CB301 TRENDS AND BUSINESS T3_CB301_2_60 T5_CB301_2_60
CB321 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E-BUSINESS T3_CB321_2_60 T5_CB321_2_60
CB326 ELECTRONIC BUSINESS STRATEGIES T3_CB326_2_60 T5_CB326_2_60
CB328 PRINCIPLES OF ECONOMICS T3_CB328_2_60 T5_CB328_2_60
CB426 DIGITAL MARKETING T3_CB426_2_60 T5_CB426_2_60
CB429 RISK MANAGEMENT IN E-BUSINESS T3_CB429_2_60 T5_CB429_2_60
CC102 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY T3_CC102_2_60 T5_CC102_2_60
CC212 INTERNET TECHNOLOGY T3_CC212_2_60 T5_CC212_2_60
CC213 DATABASE MANAGEMENT SYSTEM T3_CC213_2_60 T5_CC213_2_60
CC214 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN T3_CC214_2_60 T5_CC214_2_60
CC315 COMPUTER NETWORK T3_CC315_2_60 T5_CC315_2_60
CC352 INTERACTIVE WEB PAGE T3_CC352_2_60 T5_CC352_2_60
CC354 MEDIA PROGRAMMING I T3_CC354_2_60 T5_CC354_2_60
CC413 SEMINAR IN COMPUTER FOR COMMUNICATION T3_CC413_2_60 T5_CC413_2_60
CC462 WEB PROGRAMMING T3_CC462_2_60 T5_CC462_2_60
COS104 MEDIA STUDIES T3_COS104_2_60 T5_COS104_2_60
COS105 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY T3_COS105_2_60 T5_COS105_2_60
COS202 THAI AND ASIAN WISDOM T3_COS202_2_60 T5_COS202_2_60
COS301 CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT T3_COS301_2_60 T5_COS301_2_60
COS302 CONSUMER BEHAVIOR T3_COS302_2_60 T5_COS302_2_60
CS101 DIGITAL SOCIETY AND CULTURAL ECOLOGY T3_CS101_2_60 T5_CS101_2_60
CS102 CONTEMPORARY AESTHETICS T3_CS102_2_60 T5_CS102_2_60
CS103 ETHIC AND LAW ISSUE INFORMATION TECHNOLOGY T3_CS103_2_60 T5_CS103_2_60
CS202 RESEACH AND KNOWLEDGE APPLICATION T3_CS202_2_60 T5_CS202_2_60
CS203 MEDIA STUDIES T3_CS203_2_60 T5_CS203_2_60
CS301 THAI AND ASIAN WISDOM T3_CS301_2_60 T5_CS301_2_60
CS371 PROFESSIONAL PRACTICE T3_CS371_2_60 T5_CS371_2_60
CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS T3_CS481_2_60 T5_CS481_2_60
CSC113 PRINCIPLE OF ANIMATION T3_CSC113_2_60 T5_CSC113_2_60
CSC114 INTERACTIVE DESIGN FOR MULTIMEDIA T3_CSC114_2_60 T5_CSC114_2_60
CSC133 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM T3_CSC133_2_60 T5_CSC133_2_60
CSC141 BUSINESS COMMUNICATION T3_CSC141_2_60 T5_CSC141_2_60
CSC152 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS T3_CSC152_2_60 T5_CSC152_2_60
CSC153 COMPUTER PROGRAMMING T3_CSC153_2_60 T5_CSC153_2_60
ID131 INTRODUCTION TO GRAPHICS DESIGN FOR INTERACTIVE MEDIA T3_ID131_2_60 T5_ID131_2_60
ID141 INTRODUCTION TO DIGITAL ANIMATION T3_ID141_2_60 T5_ID141_2_60
ID202 CONCEPT AND DESIGN INNOVATION T3_ID202_2_60 T5_ID202_2_60
ID231 DRAWING TECHNIQUE T3_ID231_2_60 T5_ID231_2_60
ID233 VISUAL EFFECT FOR DIGITAL MEDIA DESIGN T3_ID233_2_60 T5_ID233_2_60
ID251 E-GAMES DESIGN I T3_ID251_2_60 T5_ID251_2_60
ID252 PLOT AND CHARACTER T3_ID252_2_60 T5_ID252_2_60
ID331 DESIGN DEVELOPMENT T3_ID331_2_60 T5_ID331_2_60
ID338 3D ANIMATION T3_ID338_2_60 T5_ID338_2_60
ID353 WEB PAGE DESIGN T3_ID353_2_60 T5_ID353_2_60
ID451 DIGITAL SOUND FOR MULTIMEDIA T3_ID451_2_60 T5_ID451_2_60
ID455 E-MULTIMEDIA DESIGN T3_ID455_2_60 T5_ID455_2_60
ID461 INDEPENDENT STUDY T3_ID461_2_60 T5_ID461_2_60

   ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ