ต้อนรับการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือของคณาจารย์และนักศึกษาจาก STMIK JAYANUSA ประเทศอินโดนิเซีย

0
641

วันที่25 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Screen Shot 2559-10-06 at 3.16.48 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.18.02 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.17.49 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.17.25 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.17.02 PM