โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยบุคลากร

0
760

“กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย” และ “กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย” ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนงานวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร  ณ  โรงแรมแกรนด์  สุขุมวิท เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  2559

 

Screen Shot 2559-10-06 at 2.53.47 PM

Screen Shot 2559-10-06 at 2.54.09 PM