นิสิตชั้นปีที่ 4 จัดทำและส่ง Portfolio / ภายใน 15 พฤศจิกายน 2561

0
64

ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน จัดทำและส่ง Portfolio ผลงานและการฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชา “CS371 : PROFESSIONAL PRACTICE”

สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561

สามารถส่งได้ที่ ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

* โปรดส่งผลงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนด *