รายละเอียดวิชาโท ที่ทางวิทยาลัยฯ เปิดการสอน ในปีการศึกษา 2561

0
1157
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเรียน ‘วิชาโท ประจำปีการศึกษา 2561′ ได้แล้วตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง : ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

ที่วิชาโทรายวิชาที่เปิดสอน / รายละเอียด
1วิชาโทการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม[   Download ]

2วิชาโทการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย[   Download ]
3วิชาโทการจัดการธุรกิจไซเบอร์[   Download ]
4วิชาโทการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ[   Download ]
5วิชาโทการสื่อสารสังคม[   Download ]
6วิชาโทภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล[   Download ]
7วิชาโทคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร[   Download ]