ขอยื่นเรื่องทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย (บัตรสมาร์ทการ์ดและสติกเกอร์)

0
303

สำหรับนิสิตและบุคลากรทีต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยและอาคารจอดรถใต้ดิน สามารถทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ (บัตรสมาร์ทการ์ดและสติกเกอร์) ได้ตั้งแต่ 3 – 28 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง http://physdo.op.swu.ac.th/ และนำส่งที่อาคารจอดรถใต้ดิน ชั้น B1 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันเวลาทำการ

   เข้าเว็บไซต์ส่วนพัฒนาศักยภาพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 16 โทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 12139 (ในวันเวลาราชการ)