หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

ต่อยอดแนวคิดพร้อมสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่หลากหลายให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ในศาสตร์ทั้งทางด้านศิลปะ การสื่อสาร และการจัดการ ผ่าน 2 กลุ่มวิชาที่ไม่ควรพลาด

🎬 กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

  • รู้ลึก รู้จริง รู้ยิ่งกว่าใคร ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

📢 กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร

  • สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร ก้าวเท่าทันทุกสถานการณ์และบริบทของสังคม และก้าวสู่เป็นผู้นำกระแสการสร้างสรรค์การสื่อสารทุกประเภท

 

📥 เปิดรับสมัคร วันนี้ – 19 พฤศจิกายน 2561 ทาง http://admission.swu.ac.th

   เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย

 

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :
  • โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269
  • หรือ 02-259-2344 (ในวันและเวลาราชการ)
  • Line : @cosci
  • Facebook : COSCI SWU

 


 

📩  วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระบบของมหาวิทยาลัย