ภาพยนตร์สั้น “Loser” ได้รับคัดเลือกฉายในเทศกาลภาพยนตร์ Anyang International Youth Film Festival

0
186

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Loser” หนึ่งในนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

📽 ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์
Anyang International Youth Film Festival ประเทศเกาหลีใต้

กำกับโดย

  • ศวิตา ศีลตระกูล (ศิษย์เก่าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถเข้าชมได้ในรอบวันที่ 7 กันยายน 2018 เวลา 19.30 น. และ รอบวันที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ Lotte Cinema (Pyeongchon)

   รายละเอียดเพิ่มเติม