ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนิสิตปี 2 เป็นต้นไป)

0
149

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนิสิตปี 2 เป็นต้นไป)

🗓 ตั้งแต่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561
💻 ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาวิชาแกน วิชาเอก และวิชาศึกษาทั่วไป เท่านั้น! ในส่วนการลงทะเบียนเรียนวิชาโทบังคับและโทเลือก ทางวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป..

   เข้าสู่ระบบ http://supreme.swu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชั้น 16 โทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11269 (ในวันเวลาราชการ)