บรรยากาศการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำรวมทั้งให้เกียรติมาประเมินวิทยาลัยฯ ของเราในครั้งนี้

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU