[ทุนการศึกษา] สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

0
798

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ฐานะครอบครัวยากจน หรือมีเหตุผลในการขอทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยในเกณฑ์ดีและรักษาระดับมาโดยตลอด
  • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป
  • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการสมัคร
  • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 14 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) หรือดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างนี้
  • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
  • นิสิตที่ส่งใบสมัครต้องเข้าร่วมสัมภาษณ์การพิจารณาและคัดเลือกในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1302 ชั้น 13 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

 

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ