บรรยากาศงานสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี

ทางวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาร่วมงานและแสดงความยินดีกับทางวิทยาลัยฯ มา ณ ที่นี้ 🙂

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU