เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด สู่การเป็น Smart Innovative Media University

โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งจะทำให้ มศว และหัวเหว่ย เกิดความร่วมมือกันในการวางรากฐาน ระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย ผสานกับเทคโนโลยีระดับโลก จาก หัวเว่ย ต่อไปในอนาคต

Photo by : PRswu (ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)m

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU