[NEWS] ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรม ‘ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม’

0
1232

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม “โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน (เฉพาะรุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น)

  • รุ่นที่ 1 : ณ จังหวัดเลย วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561
  • รุ่นที่ 2 : ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561
  • รุ่นที่ 3 : ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561
  • รุ่นที่ 4 : ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561

ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชน :

 

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้นจะเข้าร่วมใน รุ่นที่ 1 (สำหรับนิสิต TCAS รอบ 1) และ รุ่นที่ 2 (สำหรับนิสิต TCAS รอบ 2 หรือไม่สะดวกเข้าร่วมในรุ่นที่ 1) สำหรับนิสิตคนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครตามที่ได้รับทางจดหมาย หรือทางอีเมล์ หรือทางลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ส่งมาที่ “ส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110” หรือทำการแสกนหน้าแบบตอบรับที่น้องๆ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และส่งมาทาง E-mail : ssoinspirationcamp@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขประจำตัวนิสิต สาขาวิชา คณะ

   ดาวน์โหลดใบสมัคร / แบบตอบรับฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ส่วนกิจการเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11398 หรือ 088-0885145 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
  • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)