บรรยากาศพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในชื่องาน โชว์พาว (Showpow)

ภายในงานพบกับ 50 ผลงานมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ ทั้งแอนิเมชั่น, สื่อปฏิสัมพันธ์และตอบโต้, เกม, เว็บไซต์, การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ เป็นต้น

ในช่วงพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมชมผลงานของนิสิต

โดยงาน ‘Showpow’ Multimedia Thesis Exhibition ได้จัดเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Photo by : Phuwadol Puthongkham

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU