บรรยากาศการเรียนการแสดงกับ Prof.Micheal Fry ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง และผู้สอนวิชา New Techniqure for Acting จาก University of Essex ได้ให้เกียรติมาร่วมสอนนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 12 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU