บรรยากาศการเปิดงานนิทรรศการแสดงนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2561 โดยภายในงานนั้นรวมรวมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้ง 14 ธุรกิจ ใน 14 ชุมชนทั่วประเทศไทย

จัดขึ้นเมื่อ 27-29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ชั้น G ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU