[ทุนการศึกษา] หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ปีการศึกษา 2561

0
408

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) 

โดย : มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รายละเอียด
  • มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติดี
  • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
  • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ขั้นตอนการสมัคร
  • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561