แจ้งห้องสอบ : การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) – สอบ 22 เมษายน 2561

0
1094

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) รอบที่ 10 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ขอสอบย้อนหลัง โดยทางศูนย์ภาษาและทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ดำเนินการประสานงานขอจัดสอบใหม่ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามเอกสารแนบนี้ :

 

   รายชื่อนิสิต และ ห้องสอบ SWU-SET (ชั้นปีที่ 1)   รายชื่อนิสิต และ ห้องสอบ SWU-SET (ชั้นปีที่ 2-4)
   ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET