[UNIFORM IS A MUST] นิสิตนวัตกรรมสื่อสารสังคม แต่งชุดนิสิตให้ถูกระเบียบกันเถอะ!

0
349

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกันแต่งกายในชุด ‘นิสิตถูกระเบียบ’ ทุกครั้งที่เข้าเรียน และติดต่อรับบริการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยกันเถอะ! 😀

วีดีโอประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมภาพลักษณ์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

โดย : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จัดทำโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม