วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการทำ Photo Stock สำหรับธุรกิจออนไลน์’ เพื่อให้นิสิตที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์วศิน ลีลานุรัตน์ และอาจารย์วุฒิไกร โสวรรณการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU