แจ้งห้องสอบ : การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) – สอบ 25 มีนาคม 2561

0
1011

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) สำหรับนิสิตที่ขอสอบย้อนหลัง หรือขอสอบเนื่องจากไม่สามารถสอบในวันที่กำหนดได้ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ดำเนินการประสานงานขอจัดสอบใหม่ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามเอกสารแนบนี้ :

 

   รายชื่อนิสิต และ ห้องสอบ SWU-SET
   ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET