มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมประชุมและหารือกับ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU