วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อร่วมมือด้านกิจกรรม Movie Club ในการเชิญผู้กำกับภาพยนตร์จากฝรั่งเศส และจัดเทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ฝรั่งเศสที่น่าสนใจให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเรียนนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU