มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมหารือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ถึงแนวทางพัฒนาการและมีส่วนร่วมในระดับมหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเรียนนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU