กิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง “A Taste of Ink” วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นส่วนหนึ่งของงาน First Film Festival (Premier Plans) ที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนำภาพยนตร์และทีมผู้จัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์เรื่องแรก” ที่จัดขึ้นกว่า 30 ปี ณ เมือง Angers ประเทศฝรั่งเศส โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยโฉมหน้าผู้กำกับใหม่ยุโรปผ่านการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องแรก
 
ในโอกาสการจัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสนี้ ทางสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตที่เรียนและสนใจด้านภาพยนตร์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฉายได้มีการเสวนาร่วมกับผู้กำกับ Morgan Simon
 
ดำเนินการเสวนาโดย อ. วิมลณัฐ ทองสะอาด และนิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กฤติน ทองใหม่, นิรดา นิลเศรษฐี, ณัฐวัฒน์ บุญอาจ, ศุภวิชญ์ บัวเกศ
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU