บรรยากาศงาน CO-FEST ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 (15 กุมภาพันธ์ 2561) โดยในวันแรกเป็นกิจกรรมการขายของจากนิสิตฯ การแสดงความสามารถทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Show) และการแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนิสิตและผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

โดยในวันแรกได้มีการแสดงจากศิลปินรับเชิญคือ K-Boy และ Def-G ที่มีทักษะด้านการเต้นและแสดงบนเวทีทั้งไทยและสากลมาแล้ว..

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU