รับสมัครนิสิตร่วมทำงานในตำแหน่ง “อนุกรรมการ” สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

0
360

.
สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่มีความสนใจร่วมทำงานกับทีมสภานิสิตฯ ในตำแหน่ง “อนุกรรมการสภานิสิต” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
    • เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
    • ไม่จำกัดเพศ สาขาวิชา คณะ และชั้นปีการศึกษา

สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องสภานิสิต (บริเวณชั้น 1 อาคาร Learning Tower)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ