[Contest] Video Clip / Poster – บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา

0
386

บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา

ประเภทการประกวด : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ และโปสเตอร์
จัดโดย : ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • ส่วนกิจการนิสิต เชิญชวนนิสิต มศว ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์วิดีโอและโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา” เพื่อปลุกพลังและสร้างความตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชั่น

กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  • วันนี้ – 26 มีนาคม 2561
รางวัล
 • การสร้างสรรค์วีดีโอ
  • ชนะเลิศอันดับที่ 1 : 8,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 3,000 บาท
 • การสร้างสรรค์โปสเตอร์
  • ชนะเลิศอันดับที่ 1 : 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 2,000 บาท
 • ผู้ที่ส่งผลงานทุกคนจะได้รับชั่วโมงจิตอาสา / ตรากิจกรรม
  • สำหรับนิสิตรหัส 60 จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา
   • ส่งประกวดวีดีโอ ได้รับชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง
   • ส่งประกวดโปสเตอร์ ได้รับชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง
  • สำหรับนิสิตรหัส 59 ลงมา จะได้รับตรากิจกรรมหมวด 2 (บุคลิกภาพ / จริยธรรม)
กำหนดการประกวด
 • การสร้างสรรค์วีดีโอ
  • มีเนื้อหาบอกลาการโกงเริ่มได้ที่ตัวเรา ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์และการตัดต่อ
  • Aspect Ratio 6:9 / HD 720p ขึ้นไป
  • รูปแบบไฟล์ .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเอกสารอธิบายแนวคิด เนื้อเรื่องย่อ และรายชื่อผู้จัดทำ
 • การสร้างสรรค์โปสเตอร์
  • มีข้อความแสดงถึงการต่อต้านการโกงหรือการปฏิเสธการโกงเริ่มได้ที่ตัวเรา
  • ส่งเป็นไฟล์ .jpg ขนาด A3 บันทึกลงแผ่น DVD
 • ส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือส่งผ่านทาง swuactclub@outlook.com

 

   ดาวน์โหลดรายละเอียด