วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดกิจกรรม COSCI CAMP ในโครงการ ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบุษราคัม บอลลูม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ

โดยกิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมนิสิตก่อนจบการศึกษา รวมทั้งได้พูดคุยและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งได้พัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU