[กำหนดการ] กิจกรรม COSCI CAMP (ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพฯ)

0
164

.
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดกิจกรรม COSCI CAMP ในโครงการ ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมนิสิตก่อนจบการศึกษา รวมทั้งได้พูดคุยและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งได้พัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องบุษราคัม บอลลูม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
(เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 น. – 09.30 น.)

วิทยากรในการอบรม
    • ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม : นักพัฒนานโยบาย / ผู้จัดการ Program : Global Network
    • คุณกีต้าร์ – ปฏิญญา เกี่ยวข้อง : เจ้าของแบรนด์ ‘Patinya’ และบรรณาธิการด้านความงาม นิตยสาร Marie Claire
    • คุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย : Marketing Manager บริษัท จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
    • คุณแม็กซ์ – ภัคพล ตั้งตงฉิน และ คุณธรรมนันท์ บวรเอนกสกุล : จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพชั้นนำ John Robert Powers

   กำหนดการกิจกรรม