โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 26 (SWU JOB FAIR 2018) ~ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561

0
111

.
ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน, บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และบริษัท ท็อปกัน จำกัด ร่วมจัดงาน โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 26 (SWU JOB FAIR 2018)

ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในงานจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 120 บริษัท วันละกว่า 40 บูธ สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมคนใดสนใจ สามารถเข้าร่วมงานและสมัครงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว