ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสุขภาพ ของนิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU