ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเข้าร่วมกิจกรรม

0
208

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2560
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้
1. ช่วงพิธีการ (บำเพ็ญพระราชกุศล) รับนิสิต จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มศว ประสานมิตร
* ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/1wTWhk

2.ช่วงแปรอักษร รับนิสิต จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร

* ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/a1mzyF
หรือลงชื่อสมัครได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตร และองครักษ์

*นิสิตสามารลงทะเบียนได้เพียง 1 ช่วงเท่านั้น
———————-
การบันทึกกิจกรรม
* นิสิตรหัส 59 ลงมา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้การบันทึกกิจกรรมในหมวด1 (มหาวิทยาลัย/คณะ) เลือก
* นิสิตรหัส 60 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2260 9547
————————————————-