เชิญชมนิทรรศการ ” มังงะ โฮะคุไซ มังงะ ” : ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น

0
364

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b0

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดนิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ ที่มีชื่อว่า ” มังงะ โฮะคุไซ มังงะ ” : ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น นิทรรศการนี้เริ่มด้วยการแนะนำเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยการเสนอความเหมือนและความแตกต่างบางประการ ระหว่างมังงะญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในขณะนี้ และมังงะของโฮะคุไซ จุดสำคัญหนึ่งของงานนิทรรศการนี้คือกลุ่มผลงานใหม่ชองศิลปินนักวาดการ์ตูนร่วมสมัยเจ็ดคนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานงานของโฮะคุไซและมังงะของศิลปิน
โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้น ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 (หอใหญ่) อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 17 สิงหาคม – 22 กันยายน 2560 หากท่านใดที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ตามวันดังกล่าวค่ะ