ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับดาว-เดือน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

0
564

ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับ เฟิร์ส นายคณพันธ์ ปุ้ยตระกูล และปาล์มมี่ นางสาวศุภาพิชญ์ โรหิตเสถียร ดาว-เดือน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก กันนะคะ 💖💖💖

#teamcosci #cosci2017 #cosciswu740578 740613 740615