ภาพบรรยากาศ “ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมนวัตกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ”

0
248

ด้วย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมนวัตกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รวมทั้งอัตลักษณ์ที่ดีแก่นิสิต พร้อมกับได้ฝึกให้นิสิตได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายก  และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก ที่ผ่านมา32981119073_598cacba03_o 32981119693_ba2273e39d_o 32981119893_da3f3b7206_o 32981120023_b3560a2056_o 32981121233_6ee30e82ff_o 32981121513_2ea16a6a13_o 32981121863_4c0866323c_o 32981122033_e9502f2406_o 32981122363_471b88d5be_o 32981122613_1a827975c5_o 32981122783_cfe51562bd_o  32981123353_8bb47113cf_o 32981123513_18e04f2636_o 33409538590_209936990e_o 33409539140_cf0d08f765_o 33409546580_748ddaed46_o 33409548230_ca5b7ccaf8_o 33409548910_38b800b297_o 33409551570_b5447c7fce_o 33409552800_24d5a295fe_o 33409553500_46397374de_o 33409554220_907dce6d8a_o 33409554520_7bae666c89_o 33409557100_30678a6849_o 33409557520_e2f01fa78a_o 33409560690_24541ed836_o 33409561170_af7c4e7bb9_o 33409561300_087fe1a3e0_o 33409561750_0b1189ab82_o 33409567500_e22a260dfc_o 33409568820_20bf6241f8_o   33409581240_4ee6e12210_o 33409581820_3e3a16c9b4_o 33637910512_37e28e58a6_o 33637911182_7542752837_o 33637912122_e78bc61e34_o 33637916392_042a805596_o 33637917052_09364a64ec_o 33637917412_a99b3abe12_o 33637920892_f9400a5aa4_o 33637923592_2024f43893_o 33637925752_b412c0eed0_o 33637927862_7f794a91d9_o  33637928892_3827db1c28_o 33637929152_efb952d3a0_o 33637929382_58f10b18eb_o 33637929672_3d712a0861_o   33637935752_7f83044d04_o  33637936502_582a6de809_o 33637938752_ffe9258df5_o 33637939542_463165aed7_o 33664570841_363592768c_o 33664571631_306e3d8107_o 33664573091_c039d9a195_o 33664573351_459988cfa6_o 33664574071_434ccfd674_o 33664574231_bb39fac9b8_o 33664574351_f7b83de7cc_o 33664574461_8dacce426f_o 33664574671_41667e1209_o 33664575221_e82f09cd7e_o 33664575621_4343807f56_o 33664575801_d3a4aeb42c_o 33664576021_073719f3e3_o 33664576891_2b083c4d81_o 33664579891_edb79f6e66_o 33664586161_b3b46e4b79_o  33664587071_6812a66e21_o 33753223226_13e01ff688_o  33753242096_016df51a96_o 33753243666_060c4dd0f1_o 33753253216_a03d28d5c4_o 33753255286_2b604f1986_o 33753255696_ea49fd048f_o 33753257206_352f851330_o 33753257476_7f737aa8fe_o 33753257636_198b841b7c_o 33753259006_8aa724ef9b_o 33753260326_8e2b2a47cb_o 33753260546_6b62417e8d_o 33753261916_4cb31942cd_o 33753262396_0dffb898cf_o 33793964275_188be990f4_o 33793964935_01254d3d65_o 33793965365_37734ecb61_o 33793966535_55a87de4f9_o 33793967135_b1ca3b31e9_o 33793967255_db6ffd3073_o 33793967555_42f645f5a8_o  33793969325_334fbb27b5_o 33793972515_f2c6d85131_o 33793973785_0f9baffc70_o 33793974805_0f8a9714a4_o 33793982685_fb88de1b63_o 33793983075_ebca6e3a4a_o 33793985655_02324488d3_o 33793987185_f307905311_o 33793987465_0bc88a615e_o 33793988795_a04447dc87_o 33793989395_6fb085d606_o 33793989955_ec0505a163_o 33793990995_1dcec80b1f_o 33793991145_a6f214fc21_o 33793991505_b7f02941bb_o 33793992435_5e37b6d01a_o 33793992905_f945884fc2_o 33793993555_3f20aa211c_o 33793993965_a1a4d92b0b_o 33793995035_79c85449a0_o 33793995295_f160098497_o 33793996285_9f165c9d37_o 33793996595_d5bdef5567_o 33793996815_2d7c745bc1_o 33793998665_21cebf3620_o 33793999335_dde4f53e05_o 33793999965_0c9cdec4e9_o 33794000265_23550f7fd3_o 33794000675_980951121c_o 33794011485_6d96625d22_o 33794014155_94b549d2a4_o 33794014515_328e5cafea_o 33794015785_fa79e1ed8f_o 33794016525_a88912a8b6_o 33794017015_687ab91d2c_o 33794018045_08b658e510_o 33794018745_db6616a369_o 33794021195_cccec4ecfe_o 33794032085_14f10477d9_o