ประชาสัมพันธ์ : นิสิตที่สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

0
416

ขอให้นิสิตเข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาทุนดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณชั้น12และ ชั้น13
อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(อาคารริมน้ำ)

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณเพียงออ ศรแก้ว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น16 หรือโทร02-649-5000 ต่อ 11266