ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

0
1130

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( ดังเอกสารแนบ ) โดยผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว กรุณาเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-2592343 (คุณเพียงออ ศรแก้ว)%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84