เชิญชวนนิสิตร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

0
456

ขอเชิญชวนนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมทุกชั้นปี
ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประจำปีการศึกษา2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม เวลา 9.00 -17.00น. บริเวณโถงชั้น1                          อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่สำคัญอย่าลืมบัตรนิสิตและมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ !

 

s__18653648

3