กำหนดการโครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรม COSCI English Camp

0
455

กำหนดการจัดกิจกรรม COSCI English Camp ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สถานที่ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นค่ะ