งานวันเด็ก มศว ประจำปี 2560 ” สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ “

0
374

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โดยภายในงานพบกับกิจกรรม ขบวนพาเหรด ซุ้มกิจกรรมเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงจากนักร้อง นักแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดนตรีสากล การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดนครนายก การมอบของขวัญ เครื่องเล่น อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครนายก
และขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อชิงของรางวัลได้ที่บูธของ ” วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ” บริเวณบูธที่ 9 และ 10 และสามารถร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่มได้ตลอดงานอีกด้วยค่ะPrint