ตรวจสอบรายวิชาโท

ตรวจสอบรายวิชาโท

ขอให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำการตรวจสอบรายวิชาโทที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตลอดการเรียนที่ผ่านมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2561 (ตามลิงค์ด้านล่างนี้) ภายในวันนี้ - 20 มิถุนายน 2561